Finish - Gold
CAMI EAR CUFF SET
CAMI EAR CUFF SET

$40.00 USD

Finish - Gold
DAISY LINK CHAIN, MEDIUM
DAISY LINK CHAIN, MEDIUM

From $95.00 USD

Finish - Gold
ROPE RING
5
6
7
8
9
10
ROPE RING

On Sale $25.00 USD

Finish - Gold
DAISY LINK CHAIN, LARGE
DAISY LINK CHAIN, LARGE

From $95.00 USD

MARGO HEAVY STACKS
MARGO HEAVY STACKS
6
7
8
9
10
MARGO HEAVY STACKS

$90.00 USD

Finish - Gold
DAISY LINK CHAIN, SMALL
DAISY LINK CHAIN, SMALL

From $85.00 USD

Finish - Gold
ROSIE LINK BRACELET
6"
7"
8"
ROSIE LINK BRACELET

$60.00 USD

Finish - Silver
JAS HOOPS, OPAL
JAS HOOPS, OPAL

On Sale from $25.00 USD

Finish - Silver
JAS STUDS, MARQUISE, OPAL
JAS STUDS, MARQUISE, OPAL

On Sale $25.00 USD

Finish - Gold
ROSIE LINK CHAIN, OMBRE
SOLD OUT
ROSIE LINK CHAIN, OMBRE

$95.00 USD

ROSIE LINK BRACELET, OMBRE
ROSIE LINK BRACELET, OMBRE
6"
7"
ROSIE LINK BRACELET, OMBRE

$70.00 USD